Sport- & fysiotherapie Gerritsen
Sport, gezondheid en fysiotherapie

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing als u zich als patiënt onder behandeling stelt bij sport- & fysiotherapie Gerritsen

 

 • U verstrek alle informatie betreffende uw medisch dossier, voor zover in belang van uw behandeling bij uw therapeut volledig en zonder voorbehoud.
 • U zet zich naar beste kunnen in om van de therapie een succes te maken.
 • U dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de behandelaar op te volgen, o.a. over oefeningen, medicijngebruik en dieetvoorschriften.
 • U gaat akkoord met verslaglegging van uw therapeut aan uw huisarts/specialist of andere hulpverleners.
 • U gaat akkoord met de gegevens uitwisseling tussen uw therapeut en andere zorgverleners, indien relevant voor uw behandeling, tenzij u hiervan door middel van een verklaring bezwaar tegen maakt.
 • U bent verplicht behandelingen, die niet vergoed worden door uw aanvullende verzekering, persoonlijk te betalen, binnen de gestelde betalingstermijn, zoals op de nota vermeld.
 • U bent bekend met de regel dat niet tijdig geannuleerde afspraken uiterlijk 24 uur van te voren bij u in rekening worden gebracht.
 • U dient zich bij de eerste afspraak te kunnen legitimeren door middel van paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument.
 • U bent bekend met de plicht van de zorgverlener om een medisch dossier bij te houden.
 • U heeft recht op inzag in uw medisch dossier, recht op aanvulling of correctie daarvan. In het geval daar aanleiding toe heeft u recht op vernietiging van het dossier.
 • U heeft recht op informatie over uw ziekte of aandoening en over de behandeling ervan.
 • U heeft recht op informatie over de aard van de voorgestelde behandeling of het onderzoek.
 • U heeft recht op het bespreken van andere mogelijkheden en de gevolgen en eventuele risico’s van de behandeling of onderzoek.
 • Sport – & Fysiotherapie Gerritsen draagt zorg voor uw privacy en bewaart uw gegevens gedurende 5 jaar.
 • Sport – & Fysiotherapie Gerritsen is aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsorganisatie KNGF.

 
Deze voorwaarden zijn een onderdeel van de WGBO:
Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.


KLACHTEN REGISTRATIE

Natuurlijk zal ik als fysiotherapeute er alles aan doen om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling die ik bij u verricht. Ook kunt u ontevreden zijn over de manier waarop ik met u om gegaan ben. Dan is het goed om dat kenbaar te maken.


Praktijk Sport- & Fysiotherapie Gerritsen hanteert een klachtenprocedure. U kunt een gesprek aangaan met de therapeut, u kunt natuurlijk ook een brief of e-mail sturen. Ik zal er alles aan doen om zo goed mogelijk met uw klachten om te gaan, zodat het de kwaliteit van de geleverde zorg zal verbeteren. Praktijk Sport- & Fysiotherapie Gerritsen is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).


TARIEVEN FYSIOTHERAPIE

Een fysiotherapeutisch consult en behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed, mits u voldoende aanvullend verzekerd bent. Mocht u geen aanvullende verzekering hebben dan gelden de volgende praktijk tarieven.


De praktijktarieven per 1 januari 2020 zijn:

Fysiotherapie

€ 35,00

Intake en onderzoek na screening 

€ 45,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 45,00

Intake en onderzoek na screening 

€ 45,00

Niet nagekomen afspraak

€ 30,00

Toeslag aan huis behandeling 

€ 15,00

Telefonisch zitting

€ 10,00

Groepsbehandeling 2 personen

€ 35,00

Groepsbehandeling 3 personen 

€ 27,50

Groepsbehandeling 4 personen

€ 22,50

groepsbehandeling > 4 personen

€ 20,00