Wat is Fysiotherapie?

Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. De rol van de fysiotherapeut is het herstellen, het verminderen of het stabiliseren van deze klachten door middel van verschillende interventies. Patiënten die klachten hebben met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefentherapie, massagetherapie, fysische therapie, advisering en/of begeleiding om de beweeglijkheid te verbeteren en de pijn te verminderen.

De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt.
Het doel van de behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:

  • verbeterde functioneren van (deel) gebieden van het lichaam
  • optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening
  • pijn verminderen

Sinds 1 januari 2006 kunnen mensen als ze klachten hebben rechtstreeks, zonder verwijzing van een huisarts of specialist een fysiotherapeut bezoeken.

Klachten in relatie tot aandoening
Het is onmogelijk om een overzicht te geven van alle klachten en aandoeningen die door een fysiotherapeut behandeld kunnen worden. Opgemerkt moet worden dat exact dezelfde klacht toch heel andere oorzaken kan hebben. Pijn in de lage rug kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een hernia, pijn vanuit darmen of nieren, artrose van wervelgewrichten, ontstekingen in dat gebied, zelfs bij geen aantoonbare lichamelijke afwijkingen kan toch een pijnlijke rug optreden. Met andere woorden, klachten moeten eerst worden onderzocht om een oorzaak te kunnen stellen.

Vergoeding via zorgverzekering
Sport- & Fysiotherapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit houdt in dat wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, het aantal behandelingen in uw aanvullende pakket (volledig) vergoedt wordt.