Rugprogramma

Lage rugklachten komen veel voor in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de mensen ooit last gehad heeft van lage rugklachten. Rugklachten kunnen uw dagelijkse functioneren beperken en zelfs leiden tot ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. In 90% van de gevallen gaat het bij rugklachten om aspecifieke lage rugklachten, er is geen aanwijsbare oorzaak gevonden voor de klachten. Wanneer dit het geval is kunt u mogelijk baat hebben bij het Rugprogramma.

Dit Rugprogramma is samengesteld door drs. Carolien Gerritsen. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar aspecifieke lage rugklachten en een programma ontwikkeld om langdurig een oplossing te vinden voor mensen met aspecifieke lage rugklachten. Het programma is wetenschappelijk onderlegd en getoetst in samenwerking met Universiteit Twente.

Doel van het Rugprogramma

Het doel van het programma is het zelfmanagement en bewustwordingsproces van mensen te vergroten. U leert u eigen lichaam kennen en weet hoe u er mee om moet gaan. U leert zelf controle te krijgen en te houden over uw klachten. Wanneer er sprake is van ziekteverzuim vanwege de klachten, is werkhervatting het voornaamste doel.

Duur van de behandeling
Het Rugprogramma bestaat uit vijf zeer gevarieerde trainingsbijeenkomsten, een intake en behandeling. De intake en behandeling vinden voorafgaand aan de trainingsbijeenkomsten plaats en wordt individueel ingepland. De vijf trainingsbijeenkomsten vinden in groepsverband plaats. U komt hier voor één keer per week naar de locatie waar de betreffende training gegeven wordt.

Intake

Voordat u met het Rugprogramma start heeft u een intake. Hier onderzoekt de fysiotherapeute uw klachten. De fysiotherapeute probeert de klacht zo specifiek mogelijk te maken en onderzoekt waarom uw klachten u beperkingen geven tijdens dagelijkse bezigheden.
Er worden een aantal vragenlijsten ingevuld en testen uitgevoerd. De fysiotherapeute heeft een beeld van uw klachten en beperkingen en geeft meestal al een korte behandeling of adviezen.

Het Rugprogramma
Het programma is een uniek concept in Nederland, waarvan bewezen is dat het een effectieve behandelmethode is. Het Rugprogramma is getoetst op de korte en lange termijn (1-year follow up) en de nieuwe methode blijkt kosten-effectiever dan de reguliere methodes. De nieuwe methode leidt tot pijnvermindering, een verbeterde beweeglijkheid en heeft sneller resultaat dan de reguliere methodes. U leert controle te krijgen over uw klachten en controle te houden.

Het resultaat

Honderden cliënten zijn succesvol geholpen met het Rugprogramma.
98% heeft resultaat bij het Rugprogramma gedurende een jaar. 74% geeft aan klachtenvrij te zijn gedurende een jaar. Het Rugprogramma is wetenschappelijk getest en kan gezien worden als nieuwe methode om mensen te genezen van lage rugklachten.

Ga actief aan de slag met uw rug
Als u na het lezen nog vragen heeft of als u meer informatie wilt, dan kunt u bellen met
Carolien Gerritsen.

Bel: 0630355144 of mail: praktijkgerritsen@live.nl of kijk op www.praktijkgerritsen.nl
Locatie: Zutphenseweg 110a, Lochem