Waarom Sport- & Fysiotherapie Gerritsen?

Waarom Sport – & Fysiotherapie Gerritsen?

Samenwerken aan een betere kwaliteit van leven ‘omdat iedereen persoonlijke maatgerichte zorg verdient!’
Goede zorg ligt niet alleen in de hand van de arts of de fysiotherapeut. Ook de cliënt kan zelf veel doen om de eigen gezondheid te verbeteren. Patiënt en fysiotherapeut zullen samen moeten werken om de kwaliteit van leven voor de patiënt te verbeteren. Zelfmanagement en een actieve rol staan daarin centraal. Samen met u proberen we uw einddoel op een zo efficiënt mogelijke manier te bereiken.

De missie van ‘Sport- & Fysiotherapie Gerritsen’
Door op maat gemaakte interventies toe te passen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor de patiënt. Dit wordt gedaan op een manier die aansluit op mijn mensvisie: ieder mens heeft recht op maat geleverde zorg. Zorg mag niet ten kosten gaan van de hoge zorgkosten. Sport- en Fysiotherapie Gerritsen biedt zorg op maat, om zelfmanagement  te vergroten en de kwaliteit van leven bij de cliënt te verbeteren.

Kernwaarden
Er wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, professioneel, wetenschappelijk onderbouwde interventies, toegankelijk, betrouwbaar, veel aandacht en tijd voor de patiënt, hoge kwaliteit, makkelijk bereikbaar, doelmatig en breed georiënteerd.

Mijn ambitie
Sport- & Fysiotherapie speelt in op uitdagingen als toenemende en veranderende zorgvraag en zoekt naar technische verbeteringen en innovatieve oplossingen om kwalitatief hoge zorg aan te kunnen blijven bieden aan een brede doelgroep. De praktijk probeert kwaliteitsgericht, innovatief, persoonlijk en maximaal transparant te zijn.

Doelstelling van ‘Sport-& Fysiotherapie Gerritsen’
In samenwerking met de patiënt het einddoel zo efficiënt mogelijk te bereiken. Waarbij gestreefd wordt naar het integreren en behouden van een actieve gezonde leefstijl.

 

logo fysiotherapie