Algemene voorwaarden


Sport – & Fysiotherapie Gerritsen 


Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing als u zich als patiënt onder behandeling stelt bij sport- & fysiotherapie Gerritsen

 

 • U verstrek alle informatie betreffende uw medisch dossier, voor zover in belang van uw behandeling bij uw therapeut volledig en zonder voorbehoud.
 • U zet zich naar beste kunnen in om van de therapie een succes te maken.
 • U dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de behandelaar op te volgen, o.a. over oefeningen, medicijngebruik en dieetvoorschriften.
 • U gaat akkoord met verslaglegging van uw therapeut aan uw huisarts/specialist of andere hulpverleners.
 • U gaat akkoord met de gegevens uitwisseling tussen uw therapeut en andere zorgverleners, indien relevant voor uw behandeling, tenzij u hiervan door middel van een verklaring bezwaar tegen maakt.
 • U bent verplicht behandelingen, die niet vergoed worden door uw aanvullende verzekering, persoonlijk te betalen, binnen de gestelde betalingstermijn, zoals op de nota vermeld.
 • U bent bekend met de regel dat niet tijdig geannuleerde afspraken uiterlijk 24 uur van te voren bij u in rekening worden gebracht.
 • U dient zich bij de eerste afspraak te kunnen legitimeren door middel van paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument.
 • U bent bekend met de plicht van de zorgverlener om een medisch dossier bij te houden.
 • U heeft recht op inzag in uw medisch dossier, recht op aanvulling of correctie daarvan. In het geval daar aanleiding toe heeft u recht op vernietiging van het dossier.
 • U heeft recht op informatie over uw ziekte of aandoening en over de behandeling ervan.
 • U heeft recht op informatie over de aard van de voorgestelde behandeling of het onderzoek.
 • U heeft recht op het bespreken van andere mogelijkheden en de gevolgen en eventuele risico’s van de behandeling of onderzoek.
 • Sport – & Fysiotherapie Gerritsen draagt zorg voor uw privacy en bewaart uw gegevens gedurende 5 jaar.
 • Sport – & Fysiotherapie Gerritsen is aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsorganisatie KNGF

 

Deze voorwaarden zijn een onderdeel van de WGBO:

Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.